Snel naar:
< terug naar overzicht

Bestuursvacatures bij Hockeyclub Waalwijk.

16-10-2017
Degene die bij de ALV aanwezig waren weten het al, maar we hebben nogal wat vacatures op bestuursniveau.

De termijn van de voorzitter loopt eind mei 2018 af en Fred van de Wiel heeft aangewezen niet herkiesbaar te zijn. Het zou fijn zijn een nieuwe voorzitter in te kunnen werken en daarom zijn we op korte termijn op zoek naar een persoon die de voorzittershamer op zou willen pakken. Het takenpakket omvat de algemene zaken en de aansturing van het bestuur.

De positie van penningmeester is per direct vacant, om voor Peter de Werdt moverende redenen heeft hij besloten af te treden. Hij is als vanzelf bereid om zijn opvolger goed in te werken. De hardste noten in de financiële huishouding zijn reeds gekraakt, we zoeken iemand die dit beleid kan continueren. De taken van de penningmeester zijn, onder andere: het bijhouden van de financiële administratie, contact onderhouden met de Gemeente Waalwijk, het verzorgen van incasso’s en betalingen, het monitoren van de baractiviteiten, samenwerking met de kascommissie.

Na het aftreden van Irma Spierings als secretaris, neemt Jeroen Pulles de taken voorlopig waar. Met het aftreden van voorzitter Fred van de Wiel treedt ook Jeroen als bestuurder af. De taken van de secretaris zijn onder andere: Notuleren en organiseren van de ALV's en bestuursvergaderingen, contact onderhouden met de KNHB over algemene zaken, delegeren van ingekomen mail en post, voorzitten van de communicatiecommissie, communicatie met de leden, contact onderhouden met de ledenadministratie.

Per einde seizoen heeft ook Riannet Haak na een lange periode zeer actief te zijn geweest met de TC aangegeven te willen stoppen als bestuurslid technische zaken. Een opvolger dient zich zo snel mogelijk te melden, aangezien de werkzaamheden voor volgend seizoen NIET meer door Riannet zullen worden gedaan. Wel wil ze graag haar opvolger zo goed mogelijk inwerken. De taken van het bestuurslid technische zaken zijn onder andere het voorzitten van de technische commissie, de minicommissie en de zaalhockeycommissie, indeling van teams, aanstellen trainers en coaches, indeling trainingen, contact met de KNHB, voorzitten materiaalcommissie en wedstrijdsecretariaat.

Wil je op een bovenstaande vacature  solliciteren, stuur dan een mail naar [email protected]
< terug naar overzicht
Snel naar: